Allmänt  
   

Kinda GK:s tävlingar är öppna för alla medlemmar som innehar handicap eller är medlem i golfklubb ansluten till SGF eller erkänd utländsk golfklubb.
Gästande spelare erlägger greenfee samt startavgift. Klubbmästerskap och tävlingar avseende klubbkval är endast öppna för medlemmar. Övriga allmänna tävlingsbestämmelser återfinns i medlemsmatrikeln.

Klassindelning vid klubbtävlingar
Klass A Hcp -11,4
Klass B Hcp 11,5-21,4
Klass C Hcp 21,5-36,0
Klass D Hcp 36+
Juniorklass t o m 21år.

Anmälan till tävling
Anmälan till tävling, se tävlingskalender.
Anmälningstiden går i allmänhet ut klockan 18.00 tre dagar före tävlingsdag.
Glöm ej att kontrollera att rätt handicap är registrerat.

Startlista
Startlista anslås innan tävling vid klubbhuset samt publiceras på hemsidan