Avgifter medlemskap 2012

Medlemsform Årsavgift1 Städavgift9 Inträdesavgift2
Aktiv senior (>22 år ¹º) normal avgift 3100 kr 250 kr 1000 kr
Aktiv senior (>22 år ¹º) Erbjudande 1. vid betalning av avgiften för 2012. senast 2011-12-31 2950 kr   1000 kr
Aktiv senior (>22 år ¹º) Erbjudande 2. Vid inbetalning av avgiften senast 2013 före 2012-09-30. 2950   1000 kr
Äldre junior (15-21 år) Betalas avgiften för 2012 före 2011-12 -31 avgår städavgiften 1400 kr 100 kr 500 kr
Yngre junior (< 15 år) 900 kr    
Familj3 7250 kr 500kr  
Familj3. Erbjudande 1. vid betalning av avgiften för 2012. senast 2011-12-31 6950 kr 500kr  
Familj3. Erbjudande 2. Vid inbetalning av avgiften för 2013 senast 2012-09-30. 6950 kr 500kr  
Dubbelmedlem4 2150 kr   500 kr
Studerande5 (22-25 år) Betalas avgiften för 2012 före 2011-12 -31 avgår städavgiften 1700 kr 100 kr 500 kr
Distansmedlem6 800 kr    
Greenfee-medlem7 1100 kr    
Passiv medlem8 250 kr    

1. Årsavgift avser medlems/spelavgift till klubben inkl GIT och FoU-avgift

2. Inträdesavgiften erläggs en gång i samband med ansökan till fullvärdig medlem eller när man övergår från junior och/eller studerande till senior.
3. Familjemedlemskap innefattar max 2 seniorer  samt alla på samma adress.
4. Dubbelmedlem = permanent- eller fritidsboende i Kinda, som kan uppvisa huvudmedlemskap i annan golfklubb (OBS aktiv medlem under 2010, som uppfyller kriterierna och vill övergå till Dubbelmedlemskap betalar för 2012 även inträdesavgiften 500 kr).
5. Studerande som kan uppvisa studieintyg för minst en termin. Inträdesavgiften betalas efter avslutade studier
6. Distansmedlem = bosatt utanför Kinda kommun. Betalar full greenfee vid spel på Kinda GK. Vid ev. övergång till spelrättsmedlemskap betalas full inträdesavgift (för 2012 = 1000 kr)
7. Greenfeemedlem spelar på Kinda GK med rabatterad greenfee. Senior 30 kr, junior 20 kr rabatt. Vid ev. övergång till spelrättsmedlemskap betalas rabatterad inträdesavgift (för år 2012 = 500 kr)
8. Passiv medlem är inte aktiv som golfare (ej spel- eller greenfeerättighet) som golfar, men är välkommen att delta i klubbens övriga medlemsaktiviteter. Aktiv medlem som av någon anledning inte har möjlighet att spela golf och övergår till passivt medlemskap får, efter två års passivt medlemskap, vid återinträde till fullvärdig medlem betala halv inträdesavgift för spelrätt. (för år 2012 = 500 kr)
9. Städavgiften betalas varje år och återbetalas om man deltar på vårens städ/arbetsdagar. Städavgift betalas ej första medlemsåret.
10. Ålder räknas det år man fyller.

Beslutade rabatter och förseningsavgifter för 2012.

Det ekonomiska årsmötet beslutade att aktiva seniorer, studerande och äldre juniorer som betalat in sin medlemsavgift före den 31 januari 2012 får rabatt genom att inte behöva betala städavgiften om 250 kr respektive 100 kr (styrelsen är självklart tacksam om även betalar så tidigt som möjligt). Dessutom beslutades att om betalning sker efter sista mars respektive sista april påföres en förseningsavgift om 200 kr respektive 500 kr (gäller samtliga medlemskategorier). Om betalning inte erlagts senast sista juni avförs man som medlem i klubben. Glöm inte att klubben är vi medlemmar och att klubben inte går i ide när spelsäsongen är över utan att lever året runt. Bl.a. har vi lån att amortera och resurser att lägga på banförbättringar under speluppehållet.

 

Medlemsavgiften inbetalas på klubbens bankgiro, 5638-9489. Ange typ av medlemskap samt golf-id (gäller endast spelare som varit medlemmar i någon golfklubb tidigare)

PS.

För att kunna informera er medlemmar snabbt och billigt behöver vi era mailadresser. Kontrollera I GIT om n i har rätt mailadress. Vill ni ha hjälp att lägga in mailadresser hör av er till Mårten Nilsson 070-565 68 95, Ingemar Bengtsson 076-845 74 41 eller Åke Johansson 070-568 10 56.  Adressändringar måste göras av er då ingen uppdatering sker från andra register.

.