Information från Klubbhuskommittén i Kinda GK.

Här kommer löpande (datummarkerad) information att läggas ut.         De 5 senaste kommer att var läsbara.

Information som kommittén önskar ha tillgänglig för medlemmarna kommer att finnas som länkar på höger sida om denna textruta.

 

  Ritningsförslag nya klubbhuset
  Beskrivning planlösning nya klubbhuset
  Fastställd disposition av klubbhuset
 Protokoll 2010-04-26
Protokoll 2010-06-09
Protokoll 2010-08-31