Kommittéer

Bankommitté:

Bernt Karlsson. tel: 0494-12762, 070-6886912. bernt.karlsson@svevia.se

   Curt Svensson. tel: 0494-12284, 076-3638220.  curtlennart@telia.com
   Bo Borg. tel: 0494-12908, 070-6913552.  b56.borg@hotmail.com
   Peter Dahström. tel: 0494-12857, 070-1087632.  pedahlen@spray.se
  Anställda.
   Mattias Högström. tel: 0709-462004
   Sune Johansson. tel: 0705-568615
   
Tävlingskommitté:  Mårten Nilsson. tel: 0494-43070, 0494-71074 (arb.). smartnils@msn.com
   Mats Nilsson. tel: 0494-50076, 070-3192998.
   Peter Tillström. tel: 0494-12205, 073-8365535
   Peter Mathson. tel: 0494-71817
   

Klubbhusansvarig:

Sune Johansson. tel: 070-55 68 615

   

Sponsor kommitté:

Lars Lennartsson. tel: 0494-71448

   Ingemar Bengtsson. tel: 0494-21444, 076-84 57 441
   Kenneth Magdesjö. tel: 0494-13264, 070-55 12 555
   

Medlems-, HCP- och regelkommitté:

Mårten Nilson.  070-565 68 92,   0494-430 70

   

Informationskommitté o Hemsida:

Ingela Somvall samt styrelse och kommittéledamöter

   

Seniorkommitté:

Leif Dahlström

   

Utbildnings- och juniorkommité:

Lars-Ole Hansen, Jacob Wesik, Mattias Högström, Curt Svensson,  Sven-Erik Turesson

   
   

Damkommitté:

 Anita Samuelsson. 0494-711 91

    Birgitta Ydringer.   0494-400 42
    Birgitta Berggren.  0494-207 27
    Evy Axelsson.  073-62 82 584
    Ingela Somvall.  0494-129 19
    Jeanette Lennartsson.  0494-123 26
    Maud Lennartsson.  0494-714 48
    Margareta Sundin.  0494-101 57
   

Kioskkommitté:

Gunnel Landin,  Jeanette Lennartsson,   Tommy Lindblom, Hans-Gösta & Ketti Andersson, Jan Berggren