Greenfee Avgift Förklaring
Senior 220 kr Heldag
     
Junior 130 kr Heldag
     

För aktuell information om öppethållande, tävlingar, stängt på grund av väder etc. Ring: 0494-124 56.

För att spela på banan gäller att spelare skall ha lägst klubbkort ("Grönt Kort"). Endast softspikes får användas på skor. För andra restriktioner som kan gälla på banan hänvisas till anslag (lokala regler) som finns anslaget vid banan.

En hink med cirka tjugofem bollar för att slå på Driving Range kostar 10 kr. Polletter för detta kan köpas i klubbhuset.